mandag 28. september 2009

Datoen i dag e 28 September.

Velkommen te Nord-Trøndelag

Ned Stark was right...

torsdag 3. september 2009

Bondestudentar

Ca 2 år itte at forrige forsøk på ein uddanning endte me et magaplask, har eg igjen begynt å studera. Historie e fage, å nette e læremidlet...Der e bare ett problem me dette; for å studera via nett, de e som å gje ein sau grovfôr å kraftfôr, å sei te an at grovfôre må etas fysst. du vett at de funke ikkje. Bloggar, aviser, sportssider, bondelagssider å diverse anna bler slukt medd stor interesse, mens kapasiteten på linjene te HiVolda ikkje akkurat lide av øvebelastning på grunn av min moderate nettbruk...De e då eg e gla for min egen del at eg ikkje har facebook, de ville jo vore å lagt opp te nettavhengighet på et skremmande plan...

I tillegg å få tatt opp igjen dårlige studievaner så har ferien gitt meg ein viss politisk øvesikt øve kin så meine ka...der va ingen øveraskelsar denne gongen heller. Men di e jaffal enige om ein ting; de uansett adle dei andre sin feil...