tirsdag 17. august 2010

Søstre

De e visst forska på å bevist at mennesker som har søstre e mindre deprimerte, ser lysare på livet, føle seg meir vellykka, å generelt sett har et bedre sjølbilde enn de som ikke har søstre. Rett og slett pga gode ord og oppmuntring....

Någe som igjen føre te at livet e finare, å humøret bedre.

Fint. Ikkje sant.

mandag 9. august 2010

Avslappa...

Det har sin sjarm med mindre plasser. Og som regel har det någe me at ting kanskje kan virka litt mindre formelt... rett å slett avslappa...å for store deler av Norges befolkning kan ei meir avlsappa holdning te ting ver bra. Dette bildet blei nylig (idag) tatt på ei lufthavn i nærheten, så takk te Avinor for å gå framfor me et godt eksempel...


torsdag 5. august 2010

TAKK FOLKENS! TAKK!!

Eg har som sagt ferie. Og i og med at UL var i kongeparken, såg eg ingen grunn til at eg ikkje skulle vær der, reint bortsett frå alderen. For det e ein kjensgjerning at eg bjynne å bli gammale, å nå e blandt dei eldste på UL (har vel strengt tatt vore de ei stonn). Men de så e fint, når ein e på UL, å e gammale, e at der faktisk fortsatt e ein del kjentfolk her. På min egen alder, yngre og eldre. Elevar frå der eg jobbe. Folk som eg gjekk i klasse me, enten det vær seg på tryggheim elle Fjellhaug.

Å de å treffa desse, ha ti te ein kopp kaffi, å ein drøs, i ein stappfull plasthall på Ålgård, kan ver øveraskande fint. Takk ska dokke ha...viss dokke lese.

Men eg traff og på kjente som har arbeid i andre land, og som e heima på ferie. Eg traff på kjente som har gått inn i arbeid i misjonen her heima, eller andre plasser i landet. Å nå eg sidde på nette å ser, så ser eg koss mange som eg følge med på bloggar elle ellers som faktisk står i verdens viktigaste arbeid; Å forkynna for nye, å gamle, å gamle som unge evangeliet om Jesus Kristus.

Eg vett at eg sedde pris på, og eg trur dokke hadde gjort det, å sjå at Ungdommens Landsmøte også i 2010 e me på å utruste, gjer påfyll og kanskje stake ut ein ny livskurs som lede mot ein tjeneste i Guds store høst.

Eg sko likt å troffe dokke adle, på UL og forsåvidt ellers, men det får me ta når me har tid.

For akkuratt nå vil eg bare sei takk te adle dokke som lese her, og som har ein tjeneste i misjonen, uansett koss stor den e. Akkurat DU e viktige i Guds arbeid. Så takk for at nettopp DU va villig te å gå.