mandag 10. mai 2010

Eg like optimistar...

"All right, they're on our left,

they're on our right,

they're in front of us,

they're behind us...

they can't get away this time."


Lewis Burwell "Chesty" Puller
til sine soldatar under eit slag i andre verdskrigen

søndag 2. mai 2010

Ikkje udsedd ting

Ikkje utsedd ting.

De e ikkje sikkert d føre te någe godt

Elle de kan ver ting ikkje går så greit som de kunne gått

de va denne vegås lærdom frå livet...